Polityka Cookies

Niniejsza Polityka Prywatności zawiera zasady przechowywania i zapisywania danych na Urządzeniach Użytkowników, przez Serwis funkcjonujący pod adresem http://www.furnitur.pl/. To serwis internetowy, baza firm meblowych z całej Polski, a gromadzone dane mają na celu realizowanie przez Administratora Serwisu usług poprzez drogę elektroniczną.

§ 1 DEFINICJE
1. Serwis - strona internetowa dostępna pod adresem http://www.furnitur.pl/
2. Administrator - ARGONIUM  z siedzibą pod adresem: ul. Goździkowa 14a, 35-604 Rzeszów, o numerze identyfikacji podatkowej 8133202296 813-32-02-296. Firma świadczy usługi za pośrednictwem Serwisu drogą elektroniczną i posiada możliwość przechowywania oraz wglądu do danych zapisywanych na Urządzeniach Użytkowników.
3. Cookies - dane tekstowe, które są przechowywane w formie plików na Urządzeniach Użytkowników.
4. Urządzenie - urządzenie elektroniczne posiadające oprogramowanie, które zezwala Użytkownikowi na dostęp i korzystanie z Serwisu.
5. Użytkownik - osoba fizyczna wobec której świadczone są usługi Administratora za pośrednictwem Serwisu.
6. Serwis zewnętrzny - serwis internetowy należące do usługodawców, usługobiorców bądź partnerów Administratora.

§ 2 RODZAJE COOKIES
1. Wewnętrzne - pliki cookies, które są zamieszczane i odczytywane przez system Serwisu na Urządzeniach Użytkowników.
2. Zewnętrzne - pliki cookies, które są zamieszczane i odczytywane przez systemy Serwisów zewnętrznych na Urządzeniach Użytkowników.
3. Trwałe - pliki cookies, które są zamieszczane i odczytywane przez system Serwisu lub systemy Serwisów zewnętrznych na Urządzeniach Użytkowników, do momentu, gdy zostaną usunięta w sposób ręczny. Trwałe Cookies nie są usuwane automatycznie wraz z zakończeniem sesji przeglądania, o ile Użytkownik nie dokonał konfiguracji swojego Urządzenia, wymuszając usuwanie plików Cookies po zakończeniu sesji przeglądania.
4. Seryjne - pliki cookies, które są zamieszczane i odczytywane przez system Serwisu lub systemy Serwisów zewnętrznych na Urządzeniach Użytkowników w trakcie jednej sesji przeglądania. Po jej zakończeniu, Seryjne Cookies są usuwane z Urządzenia Użytkownika.

§ 3 BEZPIECZEŃSTWO
1. Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookies nie pobierają żadnych danych osobowych, ani poufnych informacji dostępnych na Urządzeniach Użytkowników. Nie jest możliwe przeniesie na Urządzenie wirusów, złośliwego oprogramowania oraz innych zagrożeń na Urządzenie elektroniczne Użytkownika.
2. Pliki Cookies Wewnętrzne stosowane przez Administratora Serwisu są bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników.
3. Za Pliki Cookies Zewnętrzne, które pochodzą z Serwisów Zewnętrznych, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 4 CELE DO KTÓRYCH SERWIS WYKORZYSTUJE PLIKI COOKIE
1. Usprawnienie dostępu do Serwisu - w Plikach Cookies Administrator może przechowywać dane dotyczące preferencji oraz ustawień Serwisu dla poszczególnych Użytkowników. Dzięki temu jakość usług realizowanych przez Serwis mogą być wyższa, a Użytkownik może korzystać z Serwisu sprawniej, szybciej i łatwiej.
2. Statystyki - Administrator oraz Serwisy zewnętrzne mogą korzystać z plików Cookies zbierając i dokonując przetworzenia danych statycznych, które pozwalają monitorować wskaźnik odwiedzin, rodzaj Urządzeń z jakich korzystają Użytkownicy oraz ich zachowania. Dzięki danym statystycznym Administrator może analizować i ulepszać jakość działania Serwisu.
3. Reklama i Marketing - Administrator Serwisu oraz Serwisy Zewnętrzne mogą korzystać z Plików Cookies w celach marketingowych oraz dostosowywania reklam do preferencji Użytkowników.

§ 5 SERWISY ZEWNĘTRZNE
Poniższe Serwisy Zewnętrzne, z którymi współpracuje Administrator mogą przechowywać Pliki Cookies na Urządzeniach Użytkownika:
1. Google Ads
2. Google Analytics
3. Google AdWords

§ 6 MOŻLIWOŚCI OKREŚLANIA WARUNKÓW PRZECHOWYWANIA ORAZ UZYSKIWANIA DOSTĘPU DO PLIKÓW COOKIES
1. Użytkownik może samodzielnie i w dowolnym momencie dokonać zmiany w ustawieniach dotyczących dostępu do danych Plików Cookies oraz ich zapisywania i usuwania.
2. Użytkownik ma możliwość skasowania wszystkich zapisywanych do tej pory Plików Cookies ze swojego Urządzenia.
3. Informacje na temat możliwości wyłączenia gromadzenia Plików Cookies można znaleźć pod adresem: http://www.najlepsze-porady.pl/technologie/jak-wylaczyc-cookies.html

§ 7 WYMAGANIA SERWISU
1. Użytkownik, który ograniczy zapis oraz dostęp do Plików Cookies na swoim Urządzeniu może spowodować, że niektóre z funkcji Serwisu nie będą działały w pełni poprawnie.
2. Za nieprawidłowości w działaniu funkcji Serwisu spowodowanych ograniczeniem zapisu i dostępu do Plików Cookies, Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

§ 8 ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI
1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności bez informowania o nich Użytkowników.
2. Wszelkie zmiany w Polityce Prywatności zostaną opublikowane na tej stronie.
3. Zmiany w Polityce Prywatności obowiązują od dnia ich publikacji.