Dobre łóżko

Dobre łóżko

Moda na łóżka wprowadzona przez Francję okresu Absolutyzmu roz­powvcchniła się na dworach monarszych w wielu państwach euro­pejskich. Stamtąd też wiodły swój rodowód wspaniałe niemieckie ło­ża paradne z bogatą rzeźbą i skle­pione baldachimami z tkanin na niewidocznych stelażach.

Inaczej wyglądały niemieckie łóż­ka mieszczańskie. Zachowały one w czasach baroku ulubioną od re­nesansu formę z baldachimem, wspartym na spiralnie skręconych kolumienkach. Płaszczyzny drewna ozdabiano motywami geome­trycznymi, obwiedzionymi niekie­dy listwami o falistym, tzw. ondu­lowanym profilu. Motyw spiralnie kręconych kolumn najczęściej wy-stępował w łóżkach hiszpańskich, wykonanych zresztą niemal w ca­łości z elementów toczonych. Łóżka te, zwieńczone tkanino-wym baldachimem i toczonymi sterczynkami, partie wezgłowia i przyczółka miały również złożone z kręconych spiralnie wysmukłych balasów, wzbogaconych przez al­ternację toczonych wisiorków drewnianych i sterczyn.

Niderlandy pozostały w czasach baroku wierne swej tradycji. O wyglądzie łoża i jego usytuowaniu w mieszkaniu zadecydował tam zapewne stosunkowo surowszy klimat. Zamiłowanie do wykłada­nia ścian boazeriami odegrało za­sadniczą rolę przy kształtowaniu formy łoża, całkowicie „wtopio­nego" w ścianę, zamykanego drzwiami, podobnie jak sąsiadujące z nim szafki. Takie „boaze­ryjne" wnętrze jest uwidocznione na ówczesnym sztychu ze zbiorów graficznych A. Bertarellego.

Kon­tynuacją tradycji z poprzedniej epoki są również łoża typu lit de coin (np. z Rijksmuseum w Amsterdamie) tworzące całą architekturę narożnika pokoju, z wysoką skrzynią pościelową i bal­dachimem wspartym na jednej kolumnie. Łóżko zaś, pochodzące z domu Rubensa z 1640 r. przedstawia typ lit de coin, choć w pomieszczeniu, gdzie jest obecnie eksponowane, nie ma boazerii. Jest ono całe zabudowane, a archi­tektoniczny baldachim wspiera się na przedłużeniach ścianek wez­głowia i przyczółka. Jego dekora­cję tworzą masywne balasy z ar­kadą pod baldachimem.

Ostatnie opinie internautów: (0)

Podobne firmy meblowe

Bądź pierwszy
i oceń teraz!
Bądź pierwszy
i oceń teraz!
Ocena: 5/5 (1 opinia)
Bądź pierwszy
i oceń teraz!

Meble drewniane, czyli szafki i półki potr...
Pokój dzienny stanowi wizytówkę ka...
Wygodna sofa jest niezbędnym elementem wystroju k...
Urządzając swoje mieszkanie czy swój dom ...
Kilkuletnie szkraby do swego prawidłowego rozwoju...
Meble dla dzieci muszą spełniać odpowiednie sta...